Imprint & Disclaimer!

Ateljé Hällås garanterar inte och tar inte på sig något juridiskt ansvar för att uppgifter, produkter, processer eller annat som är tillgängliga på denna webbplats är korrekta, fullständiga eller användbara. Ateljé Hällås har inte för avsikt att erbjuda specifik teknisk information, utan att ge användarna information för att kunna förstå vår produktlinje och annat vi kan erbjuda. Specifik teknisk information kan bara fås genom kontakt med oss. Därför tillhandahålls allt innehåll, alla produkter, tjänster på denna webbplats, eller på en webbplats till vilken denna webbplats har en länk, i "befintligt skick" utan någon form av uttrycklig eller underförstådd garanti, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte, äganderätt, eget intrång i immateriella rättigheter, säkerhet eller riktighet. Ateljé Hällås
Thorburnsgatan 3c
41264 Göteborg

Tel : 031 / 132099
Mobile : 070 / 6039737
eMail : info [at] ateljehallas.se